spot_img

Šta predstavlja sistem menadžmenta bezbednošću informacija?

Date:

Share:

Sistem upravljanja bezbednošću informacija ili ISMS je okvir politika, procedura i kontrola koje organizacija koristi kako bi zaštitila svoje podatke od raznih pretnji i rizika. Ovaj sistem je dizajniran da upravlja i ublaži rizike po bezbednost informacija primenom sistematskog i proaktivnog pristupa za identifikaciju, procenu i upravljanje bezbednosnim rizicima, kao i za održavanje poverljivosti, integriteta i dostupnosti informacija.

Ciklus Planiraj-Uradi-Proveri-Delaj

Sistem upravljanja bezbednošću informacija je zasnovan na ciklusu Planiraj-Uradi-Proveri-Delaj, koji je dobro uspostavljena metodologija koja se koristi u sistemima upravljanja kvalitetom. Ovaj ciklus se sastoji od četiri faze:

Planiraj: U ovoj fazi, organizacija uspostavlja svoje ciljeve bezbednosti informacija i identifikuje rizike i pretnje koje bi mogle da utiču na njena informaciona sredstva. Organizacija takođe definiše svoje politike, procedure i kontrole za upravljanje i ublažavanje ovih rizika.

Uradi: U ovoj fazi, organizacija sprovodi politike, procedure i kontrole koje je definisala u fazi planiranja. Organizacija takođe obezbeđuje obuku i podiže svest svojih zaposlenih kako bi se osigurala da razumeju svoje uloge i odgovornosti u održavanju bezbednosti informacionih sredstava organizacije.

Proveri: U ovoj fazi, organizacija prati i meri performanse bezbednosti informacija kako bi osigurala da ispunjava svoje ciljeve i da je u skladu sa relevantnim zakonima i propisima. Organizacija takođe sprovodi redovne revizije i procene kako bi identifikovala sve slabosti ili nedostatke u svojim bezbednosnim kontrolama.

Delaj: U ovoj fazi, organizacija preduzima korektivne radnje kako bi se pozabavila svim slabostima ili slabostima identifikovanim u fazi provere. Organizacija takođe procenjuje efikasnost svog programa bezbednosti informacija i kontinuirano unapređuje svoje politike, procedure i kontrole.

ISMS je holistički pristup u upravljanju bezbednošću informacija, koji obuhvata sve aspekte programa informacione bezbednosti organizacije. Ne radi se samo o primeni tehničkih kontrola, kao što su firewall i antivirusni softver, već se radi i o upravljanju ljudima i procesima koji su uključeni u obezbeđenje informacionih sredstava organizacije.

Zašto treba implementirati ISMS

Zašto treba implementirati ISMS

ISMS može pomoći organizacijama da:

Identifikuju i ublaže bezbednosne rizike koji mogu da utiču na njihova informaciona sredstva. Ovo uključuje osetljive informacije kao što su podaci o klijentima, finansijske informacije i intelektualna svojina.

Usklađenje sa zakonima i propisima

ISMS može pomoći organizacijama da se pridržavaju relevantnih zakona i propisa koji se odnose na bezbednost informacija, kao što su Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR).

Poboljšanje svojih bezbednosnih položaja

ISMS može pomoći organizacijama da poboljšaju svoje bezbednosno stanje primenom najboljih praksi za upravljanje bezbednošću informacija. Ovo uključuje sprovođenje redovnih procena rizika, pružanje obuke i podizanja svesti zaposlenih i sprovođenje tehničkih kontrola za zaštitu informacija.

Smanjenje rizika od narušavanja bezbednosti

ISMS može pomoći organizacijama da smanje rizik od narušavanja bezbednosti primenom efektivnih bezbednosnih kontrola i brzim reagovanjem na sve bezbednosne propuste koji se dogode.

Poboljšanje svoje reputacije

ISMS može pomoći organizacijama da unaprede svoju reputaciju pokazujući svoju posvećenost zaštiti informacija svojih klijenata i pridržavanju relevantnih zakona i propisa.

Implementacija ISMS-a zahteva značajno ulaganje vremena, resursa i novca. Međutim, prednosti efikasnog ISMS-a mogu biti veće od troškova. Organizacije koje primenjuju ISMS mogu da smanje rizik od narušavanja bezbednosti, da se pridržavaju relevantnih zakona i propisa i da poboljšaju svoj bezbednosni položaj. ISMS takođe može poboljšati reputaciju organizacije.

Implementacija ISMS-a zahteva posvećenost višeg menadžmenta i uključivanje svih zaposlenih u organizaciji. Važno je shvatiti da ISMS nije jednokratni projekat, već kontinuirani proces koji zahteva redovnu reviziju i poboljšanje. Da bi se obezbedio uspeh ISMS-a, preporučuje se da sledite industrijske standarde i okvire, kao što je iso/iec 27001 standard, uvođenje iso standarda, NIST okvir za sajber bezbednost ili CIS kontrole.

ISO 27001 je međunarodni standard za upravljanje bezbednošću informacija koji pruža okvir za implementaciju ISMS-a. ISO 27001 definiše skup zahteva koje organizacija mora da ispuni da bi dobila sertifikat. Ovi zahtevi pokrivaju sve aspekte upravljanja bezbednošću informacija, uključujući upravljanje rizikom, bezbednosne kontrole i praćenje i pregled.

NIST okvir za sajber bezbednost je dobrovoljni okvir koji je razvio Nacionalni institut za standarde i tehnologiju (NIST) koji pruža smernice organizacijama za upravljanje i smanjenje rizika sajber bezbednosti.

CIS kontrole su skup najboljih praksi koje je razvio Centar za internet bezbednost (CIS) kako bi pomogao organizacijama u odbrani od sajber napada. CIS kontrole se sastoje od 20 kritičnih bezbednosnih kontrola koje su zasnovane na pretnjama iz stvarnog sveta i metodama napada.

━ slični članci

Primena lasera u medicini i kozmetičkim tretmanima

Laserska tehnologija se koristi u medicini i kozmetici već nekoliko decenija. Zbog svoje preciznosti, brzine i bezbednosti, laseri su postali popularni u lečenju raznih...

Kakav uticaj dugo sedenje ima na zdravlje bubrega?

Sedenje je deo svakodnevnice mnogih ljudi, ali dugo sedenje može ostaviti negativan uticaj na naše zdravlje. Jedan od organa koji je posebno osetljiv na...

Saveti za marketing društvenih mreža koji će povećati vaš profit

S obzirom da preko 4 milijardi ljudi (više od polovine svetske populacije) svakodnevno koristi društvene mreže, nije iznenađenje da 73% marketinških stručnjaka veruje da...

Rad za kompjuterom – Kako sprečiti pojavu bolova u vratnoj i lumbalnoj regiji?

Mnogi ljudi provode značajnu količinu vremena sedeći za radnim stolom, bilo da rade od kuće ili u kancelariji. U stvari, svaki četvrti Srbin sedi...

Saveti Za Uređenje Enterijera Poslovnog Prostora

Bilo da ste vlasnik određene firme, ili samo jedan od njenih zaposlenih, u interesu vam je da ta firma posluje dobro i da svi...
spot_img